ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ - Articuli Corporis

ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู.

Язык слова: Thai
Язык перевода: Latin


Word >> Translation
alvus
0 0
pugnus
0 0
frons
0 0
crus
0 0
cubitum
0 0
talus
0 0
jugulum
0 0
mentum
0 0
nasus
0 0
gula
0 0
oculi
0 0
oculus
0 0
digitus
0 0
os
0 0
coma
0 0
cutis
0 0
dens
0 0
manus
0 0
ascella
0 0
labrum
0 0
caput
0 0
umbiculus
0 0
coxa
0 0
subium
0 0
frons
0 0
uber
0 0
spina
0 0
papilla
0 0
auris
0 0
genu
0 0
barba
0 0
ped
0 0
sanguis
0 0
clavus
0 0
bucca
0 0
braccium
0 0
vultus
0 0
vultus subridens
0 0
umerus
0 0