ตัวเลข - अंक

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. एक, दॊ, तीन… दस लाख, एक अरब

31 words

0 0
Язык слова: Thai
Язык перевода: Hindi
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    संख्या
      0 0 ตัวเลขดิจิท    अंक
      0 0 พัน    ह्ज़ार
      0 0 พันล้าน    दस करोड़
      0 0 ยี่สิบ    बीस
      0 0 ร้อย    सौ
      0 0 ล้าน    दस लाख
      0 0 สอง    दो
      0 0 สาม    तीन
      0 0 สามสิบ    तीस
      0 0 สิบ    दस
      0 0 สิบสอง    बाराह
      0 0 สิบสาม    तॆराह
      0 0 สิบเอ็ด    ग्यारह
      0 0 สี่    चार
      0 0 สี่สิบ    चालीस
      0 0 หก    छ:
      0 0 หกสิบ    साठ
      0 0 หนึ่ง    एक
      0 0 ห้า    पाँच
      0 0 ห้าสิบ    पचास
      0 0 อันดับที่    क्रमसंख्या
      0 0 อันดับสอง    दूसरा
      0 0 อันดับสาม    तीसरा
      0 0 อันดับหนึ่ง    पहला
      0 0 เก้า    नौ
      0 0 เก้าสิบ    नभॆ
      0 0 เจ็ด    सात
      0 0 เจ็ดสิบ    सत्तर
      0 0 แปด    आठ
      0 0 แปดสิบ    अस्सी
Languages: Тайландский, Хинди, подробнее...
Уроки: Тайландский-Хинди, подробнее...