பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Різні дієслова 266 words

1 0
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அனுமதிப்பது    дозволяти (dozvoljaty)
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    базікати (bazіkaty)
   0 0 அறிந்துகொள்வது    знати (znaty)
   0 0 அழைப்பது    запрошувати (zaproshuvaty)
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    турбувати (turbuvaty)
   0 0 இணைப்பது    приєднувати (pryyednuvaty)
   0 0 இயலுதல்    могти (mohty)
   0 0 இழப்பது    губити (hubyty)
   0 0 உடைப்பது    ламати (lamaty)
   0 0 உருவாக்குவது    створювати (stvorjuvaty)
   0 0 உலர்த்துவது    сушити (sushyty)
   0 0 ஊதுவது    дути (duty)
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    викручувати що-небудь (vykruchuvaty shcho-nebud')
   0 0 எதையாவது திருகுவது    закручувати що-небудь (zakruchuvaty shcho-nebud')
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    супити брови (supyty brovy)
   0 0 ஏமாற்றுவது    обманювати (obmanjuvaty)
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    помилятися (pomyljatysja)
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    розслаблюватися (rozslabljuvatysja)
   0 0 கண்விழிப்பது    прокидатися (prokydatysja)
   0 0 கவலைப்படுவது    турбуватися про (turbuvatysja pro)
   0 0 காலியாக்குவது    спустошувати (spustoshuvaty)
   0 0 கிழிப்பது    розривати (rozryvaty)
   0 0 கிழ்ப்படிவது    підкорятися (pіdkorjatysja)
   0 0 கீழே போடுவது    зронити (zronyty)
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    не підкорятися (ne pіdkorjatysja)
   0 0 குனிவது    гнути (hnuty)
   0 0 கேலி பேசுவது    жартувати (zhartuvaty)
   0 0 கைப்பற்றுவது    захоплювати (zakhopljuvaty)
   0 0 சந்திப்பது    зустрічати (zustrіchaty)
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    вільно володіти (мовою) (vіl'no volodіty (movoju))
   0 0 சரிபார்ப்பது    перевіряти (perevіrjaty)
   0 0 சலிப்படைவது    нудьгувати (nud'huvaty)
   0 0 சுத்தம் செய்வது    мити (myty)
   0 0 தடுப்பது    забороняти (zaboronjaty)
   0 0 திருடுவது    красти (krasty)
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    повертати (povertaty)
   0 0 துடைப்பது    витирати (vytyraty)
   0 0 துளையிடுவது    вганяти в нудьгу (vhanjaty v nud'hu)
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    набридати (nabrydaty)
   0 0 தோற்கடிப்பது    бити (byty)
   0 0 நடுங்குவது    трясти (trjasty)
   0 0 நடைபெறுவது    проходити (prokhodyty)
   0 0 நம்புவது    вірити (vіryty)
   0 0 நினைவுகூறுவது    пам`ятати ... (pam`jataty ...)
   0 0 நிரப்புவது    наповнювати (napovnjuvaty)
   0 0 நீக்குவது    видаляти (vydaljaty)
   0 0 பதிலளிப்பது    відповідати (vіdpovіdaty)
   0 0 பழகிப்போவது    звикати до (zvykaty do)
   0 0 பாதுகாப்பது    захищати (zakhyshchaty)
   0 0 பின்பற்றுவது    слідувати (slіduvaty)
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    розділяти (rozdіljaty)
   0 0 புகார் கொடுப்பது    скаржитися (skarzhytysja)
   0 0 போராடுவது    битися (bytysja)
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    позначати (poznachaty)
   0 0 மாற்றுவது    змінювати (zmіnjuvaty)
   0 0 மீட்பது    рятувати (rjatuvaty)
   0 0 மீண்டும் செய்வது    повторювати (povtorjuvaty)
   0 0 மூழ்குவது    тонути (tonuty)
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    умовляти (umovljaty)
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    обіцяти (obіtsjaty)
   0 0 வாழ்த்துவது    бажати (bazhaty)
   0 0 விடுவிப்பது    відпускати (vіdpuskaty)
   0 0 விரிப்பது    розвертати (rozvertaty)
   0 0 விரும்புவது    хотіти (khotіty)
   0 0 விளக்குவது    пояснювати (pojasnjuvaty)
   0 0 வெற்றிபெறுவது    домогтися успіху (domohtysja uspіkhu)
Languages: Тамильский, Украинский, подробнее...
Уроки: Тамильский-Украинский, подробнее...