பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі65 words

0 0
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Belarusian
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட ня толькі… але і
   0 0 அடியில் пад
   0 0 அதேபோல таксама як
   0 0 அதோடு சேர்த்து у дадатак
   0 0 அனைவரும் усе
   0 0 அருகில் каля
   0 0 அல்லது той або другі
   0 0 அவர் ён
   0 0 அவள் яна
   0 0 அவ்ர்கள் яны
   0 0 அவ்வாறே таксама
   0 0 ஆனால் але
   0 0 இடையில் паміж
   0 0 இரண்டும் ... மேலும் як… так і
   0 0 இருந்த போதிலும் нягледзячы на
   0 0 இருந்து ад
   0 0 இல் у
   0 0 இல்லாமல் без
   0 0 உடன் з
   0 0 உட்புறம் знутры
   0 0 எங்கு куды
   0 0 எங்கே дзе
   0 0 எதிராக супраць
   0 0 எனவே таму што
   0 0 எனில் калі
   0 0 என்ன што
   0 0 எப்படி як
   0 0 எப்போது калі
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக акрамя таго
   0 0 ஏதாவது штосьці
   0 0 ஏனெனில் таму што
   0 0 ஏன் чаму
   0 0 ஒவ்வொருவரும் кожны
   0 0 க்கு для
   0 0 க்கு да
   0 0 சமயத்தில் пакуль
   0 0 சுற்றிலும் вакол
   0 0 தொடங்கி з
   0 0 நான் я
   0 0 நாம் мы
   0 0 நீ вы
   0 0 நோக்கி да
   0 0 பக்கத்தில் каля
   0 0 படி у адпаведнасці
   0 0 பற்றி пра
   0 0 பின்னால் за
   0 0 பிறகு пасля
   0 0 பொருட்டு для таго каб
   0 0 போது напрацягу
   0 0 மத்தியில் паміж
   0 0 மற்றும் і
   0 0 மீண்டும் зноў
   0 0 மீது на
   0 0 முன் перад
   0 0 மூலம் скрозь
   0 0 மேலும் звыш таго
   0 0 மேலும் таксама
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம் і яшчэ
   0 0 மேல் у версе
   0 0 யாருடைய чый
   0 0 யாரோ ஒருவர் хтосьці
   0 0 யார் хто
   0 0 வரைக்கும் да
   0 0 வெறும் толькі
   0 0 வெளியே звонку
Languages: Тамильский, Белорусский, подробнее...
Уроки: Тамильский-Белорусский, подробнее...