Forskjellige verb 1 - Разнастайныя дзеясловы 169 words

0 0
Язык слова: Norwegian
Язык перевода: Belarusian
Word Translation
      0 0 å avhenge av залежаць
      0 0 å begynne пачынаць
      0 0 å behøve мець патрэбу ў
      0 0 å beskrive апісваць
      0 0 å bli станавіцца
      0 0 å bo жыць
      0 0 å brenne гарэць
      0 0 å brette складаць
      0 0 å bringe прыносіць
      0 0 å bruke выдаткоўваць
      0 0 å bruke выкарыстоўваць
      0 0 å bære несці
      0 0 å dekke накрываць
      0 0 å finne знайсці
      0 0 å foretrekke аддаваць перавагу
      0 0 å forlate ухадзіць
      0 0 å forstå разумець
      0 0 å forsvinne знікаць
      0 0 å forsøke спрабаваць
      0 0 å gi даваць
      0 0 å gjemme хаваць
      0 0 å gjøre рабіць
      0 0 å glemme забываць
      0 0 å gråte плакаць
      0 0 å grave капаць
      0 0 å ha мець
      0 0 å ha det moro весяліцца
      0 0 å ha på seg насіць
      0 0 å håpe спадзявацца
      0 0 å helle наліваць
      0 0 å holde захоўваць
      0 0 å høre чуць
      0 0 å høre på слухаць
      0 0 å kaste кідаць
      0 0 å kle på seg апранаць
      0 0 å koste падмятаць
      0 0 å lage зрабіць
      0 0 å lese чытаць
      0 0 å lete etter шукаць
      0 0 å lukte пахнуць
      0 0 å må мець патрэбу
      0 0 å merke заўважаць
      0 0 å okkupere пазычаць
      0 0 å omringe атачаць
      0 0 å prate казаць
      0 0 å reparere рамантаваць
      0 0 å røyke курыць
      0 0 å se глядзець
      0 0 å se бачыць
      0 0 å sende адсылаць
      0 0 å sette класці
      0 0 å sitte сядзець
      0 0 å skrive пісаць
      0 0 å slå ударыць
      0 0 å sove спаць
      0 0 å sovne заснуць
      0 0 å spre распаўсюджваць
      0 0 å spørre пытацца
      0 0 å stenge зачыняць
      0 0 å strekke seg расцягваць
      0 0 å svare адказваць
      0 0 å ta браць
      0 0 å ta imot атрымліваць
      0 0 å tenke думаць
      0 0 å tilby прапаноўваць
      0 0 å tilhøre належаць
      0 0 å velge выбіраць
      0 0 å vente чакаць
      0 0 å være быць
Languages: Норвежский, Белорусский, подробнее...
Уроки: Норвежский-Белорусский, подробнее...