Αριθμοί - Numerot

Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Yksi, kaksi, kolme.. Miljoona, miljardi

31 words

0 0
Язык слова: Greek
Язык перевода: Finnish
Word Translation
      0 0 δέκα    kymmenen
      0 0 δέκα τρία    kolmetoista
      0 0 δεύτερος    toinen
      0 0 δισεκατομμύριο    miljardi
      0 0 δύο    kaksi
      0 0 δώδεκα    kaksitoista
      0 0 εβδομήντα    seitsemänkymmentä
      0 0 είκοσι    kaksikymmentä
      0 0 εκατό    sata
      0 0 εκατομμύριο    miljoona
      0 0 ένα    yksi
      0 0 ένα ψηφίο    luku
      0 0 ένας αριθμός    numero
      0 0 ένδεκα    yksitoista
      0 0 ενενήντα    yhdeksänkymmentä
      0 0 εννέα    yhdeksän
      0 0 εξήντα    kuusikymmentä
      0 0 έξι    kuusi
      0 0 επτά    seitsemän
      0 0 ογδόντα    kahdeksankymmentä
      0 0 οκτώ    kahdeksan
      0 0 πενήντα    viisikymmentä
      0 0 πέντε    viisi
      0 0 πρώτος    ensimmäinen
      0 0 σαράντα    neljäkymmentä
      0 0 τακτικός    järjestysluku
      0 0 τέσσερα    neljä
      0 0 τρία    kolme
      0 0 τριάντα    kolmekymmentä
      0 0 τρίτος    kolmas
      0 0 χίλια    tuhat
Languages: Греческий, Финский, подробнее...
Уроки: Греческий-Финский, подробнее...