Διάφορα επιρρήματα 1 - Разнастайныя прыслоўі 148 words

0 0
Язык слова: Greek
Язык перевода: Belarusian
Word Translation
      0 0 ακόμα усё яшчэ
      0 0 ανάποδα дагары нагамі
      0 0 από κοινού разам
      0 0 αρκετά даволі
      0 0 αρκετοί дастаткова
      0 0 άσχημα дрэнна
      0 0 γενικά з большага
      0 0 γιατί чаму
      0 0 εδώ тут
      0 0 εκεί там
      0 0 επειδή таму што
      0 0 επίσης таксама
      0 0 επίσης таксама
      0 0 επομένως такім чынам
      0 0 ίσως мажліва
      0 0 ίσως можа быць
      0 0 καθόλου наогул
      0 0 καλά добра
      0 0 κατόπιν тады
      0 0 λίγο нешмат
      0 0 μάλλον дакладней
      0 0 μερικές φορές калі-нікалі
      0 0 μόνο толькі
      0 0 όπου дзе
      0 0 πάλι зноў
      0 0 πάντα заўсёды
      0 0 πάρα πολλοί вельмі шмат
      0 0 πάρα πολύ вельмі шмат
      0 0 παρεπιπτόντως дарэчы…
      0 0 περισσότεροι яшчэ
      0 0 ποιοι хто
      0 0 πολύ вельмі
      0 0 πολύς шмат
      0 0 πόσο колькі
      0 0 πόσοι колькі
      0 0 ποτέ ніколі
      0 0 πραγματικά на самай справе
      0 0 πώς як
      0 0 σίγουρα вядома
      0 0 σπάνια рэдка
      0 0 στη μέση пасярэдзіне
      0 0 στο παρελθόν у мінулым
      0 0 συνήθως звычайна
      0 0 συχνά часта
      0 0 σχεδόν амаль
      0 0 σωστή πλευρά απ`έξω навыварат
      0 0 τι што
      0 0 φυσικά канешне
Languages: Греческий, Белорусский, подробнее...
Уроки: Греческий-Белорусский, подробнее...