ساختمان‌ها و سازمان‌ها - Gebäude, Organisationen

کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte

Язык слова: Farsi
Язык перевода: German


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0