مقیاس و اندازه گیری - Measures, Measurements

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?

32 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: English
Word Translation
      0 0 اندازه گرفتن    to measure
      0 0 بالا    high
      0 0 بخش    a part
      0 0 بلند    long
      0 0 بلندی    height
      0 0 بیشتر    more
      0 0 حد    limit
      0 0 خالی    empty
      0 0 درجه    a degree
      0 0 درصد    percent
      0 0 دور    far
      0 0 سطح    a level
      0 0 سنگین    heavy
      0 0 ضخامت    thickness
      0 0 طول    length
      0 0 لیتر    liter
      0 0 متر    meter
      0 0 متوسط    medium
      0 0 مقیاس    scales
      0 0 میانگین    average
      0 0 نیم    a half
      0 0 وزن    weight
      0 0 وزن کردن    to weigh
      0 0 وسیع    wide
      0 0 پوند    pound
      0 0 کم    low
      0 0 کمتر    less
      0 0 کمیت    quantity
      0 0 کیلوگرم    kilogram
      0 0 یک جفت    a pair
      0 0 یک دوجین    a dozen
      0 0 یک قطعه    a piece
Languages: Персидский, Английский, подробнее...
Уроки: Персидский-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Персидский-Английский