مواد، اجسام، اشیا و ابزار - Materials, Substances, Objects, Tools42 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: English
Word Translation
      0 0 آجر    a brick
      0 0 آهن    iron
      0 0 باریک    narrow
      0 0 باز    open
      0 0 بخار    steam
      0 0 بسته    closed
      0 0 تخته    plank
      0 0 تیز    sharp
      0 0 خشن    rough
      0 0 خشک    dry
      0 0 خلاء    vacuum
      0 0 خنک کردن    to cool down
      0 0 خیس شدن    to get wet
      0 0 خیس کردن    to wet
      0 0 داغ    hot
      0 0 ذوب شدن    to melt
      0 0 رس    clay
      0 0 زنگ زدن    to rust
      0 0 سخت    hard
      0 0 سرد    cold
      0 0 سرد شدن    to get cold
      0 0 سطح    surface
      0 0 سنگ    a stone
      0 0 سنگین    heavy
      0 0 سوراخ    a hole
      0 0 صاف    smooth
      0 0 فاسد شدن    to rot
      0 0 فلز    metal
      0 0 لغزنده    slippery
      0 0 ماده    material
      0 0 مایع    liquid
      0 0 نرم    soft
      0 0 نفت    oil
      0 0 نوک دار    pointed
      0 0 پارچه    fabric
      0 0 پشم    wool
      0 0 چرم    leather
      0 0 چوب    wood
      0 0 کاغذ    paper
      0 0 کاملاً جدید    brand-new
      0 0 کند    blunt
      0 0 یخ    ice
Languages: Персидский, Английский, подробнее...
Уроки: Персидский-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Персидский-Английский