احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. Know how to socialize with people

74 words

0 1
Язык слова: Farsi
Язык перевода: English
Word Translation
      0 0 آقای    Mr
      0 0 آیا می توانید به من بگویید... ؟    Can you tell me ... ?
      0 0 اجازه بدهید تا خودم را معرفی کنم    Allow me to introduce myself
      0 0 اجازه می‌دهید؟    May I?
      0 0 احوال پرسی کردن    to greet
      0 0 از سوی دیگر    on the other hand
      0 0 از ملاقات شما خوشبختم!    Nice to meet you!
      0 0 اسم شما چیست؟    What is your name?
      0 0 اسمش چیه؟    What`s his name?
      0 0 اسمش … است    His name is ...
      0 0 اه!    Yuck!
      0 0 اهل کجا هستید؟    Where are you from?
      0 0 اوضاع چه طوره؟    How is it going?
      0 0 با خوشحالی.    With pleasure.
      0 0 با کمال میل.    Gladly.
      0 0 ببخشید    Excuse me
      0 0 ببخشید که مزاحم شما می شوم    Excuse me for bothering you
      0 0 ببخشید...    I beg your pardon ...
      0 0 بدون شوخی    no kidding
      0 0 بر عکس!    On the contrary!
      0 0 برای شماست    It`s for you
      0 0 برایم اهمیتی ندارد.    I don`t care.
      0 0 بسیار خوب.    Fairly well.
      0 0 بسیار خوب.    Okay.
      0 0 بنشینید    Sit down
      0 0 به به!    Yum!
      0 0 به سلامتی شما!    (Here`s) to your health!
      0 0 به نظر من    in my opinion
      0 0 تازه چه خبر؟    What`s new?
      0 0 تبریک    congratulations
      0 0 حال شما چطور است؟    How are you?
      0 0 حالتون خوبه؟    Are you well?
      0 0 خانم    Mrs
      0 0 خداحافظ    Good-bye
      0 0 خداحافظ    goodbye
      0 0 خوب؟    Okay?
      0 0 خوش آمدید!    Welcome!
      0 0 خیلی خوب نیست.    Not too well.
      0 0 در هر صورت    in any case
      0 0 درست است؟    right?
      0 0 دوشیزه    Miss
      0 0 روز خوبی داشته باشید    Have a good day
      0 0 ساکت باشید!    Keep quiet!
      0 0 سرتان به کار خودتان باشد    Mind your own business!
      0 0 سلام    Hello
      0 0 سلام!    Hi!
      0 0 شما چه گفتید؟    What (did you say)?
      0 0 صبح بخیر!    Good morning!
      0 0 عصر به خیر    Good evening
      0 0 قابلی ندارد    You are welcome
      0 0 قابلی نداشت    You`re welcome.
      0 0 لازم است که...    it is necessary that ...
      0 0 لطفاً    Please
      0 0 مرا تنها بگذارید!    Leave me alone!
      0 0 ملیت شما چیست؟    What is your nationality?
      0 0 ممنون. شما هم همین طور.    Thanks. You too.
      0 0 من خوبم.    I`m fine.
      0 0 من خیلی خوب هستم.    I am very well.
      0 0 من در ...زندگی می کنم    I live ...
      0 0 من می خواهم...    I would like ...
      0 0 من هم نه    me neither
      0 0 من هم همین طور    me too
      0 0 موضوع چیه؟    What`s the matter?
      0 0 نام من... است.    My name is ...
      0 0 نمی دانم.    I don`t know.
      0 0 نه خوب نه بد.    So-so.
      0 0 چرا که نه؟    Why not?
      0 0 چند سالتونه؟    How old are you?
      0 0 چه غافلگیری خوبی!    What a good surprise!
      0 0 چه مشکلی هست؟    What`s wrong?
      0 0 چه چیزی احتیاج دارید؟    What do you need?
      0 0 چه چیزی می خواهید؟    What do you want?
      0 0 کجا زندگی می کنید؟    Where do you live?
      0 0 کمک!    help!
Languages: Персидский, Английский, подробнее...
Уроки: Персидский-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Персидский-Английский