زندگی، عمر - Life, Age

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. Life is short. Learn all about its stages from birth to death

15 words

0 1
Язык слова: Farsi
Язык перевода: English
Word Translation
      0 0 باروری    fertility
      0 0 بچه    a baby
      0 0 تولد    birth
      0 0 جوان    young
      0 0 روز تولد    birthday
      0 0 زایمان    to give birth
      0 0 زنده    alive
      0 0 زندگی    life
      0 0 زندگی کردن    to live
      0 0 سن    age
      0 0 متولد شدن    to be born
      0 0 مردن    to die
      0 0 مرده    dead
      0 0 پیر    old
      0 0 پیرشدن    to get older
Languages: Персидский, Английский, подробнее...
Уроки: Персидский-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Персидский-Английский