Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі65 words

0 0
Язык слова: English
Язык перевода: Belarusian
Word Translation
      0 0 about пра
      0 0 above all акрамя таго
      0 0 according to у адпаведнасці
      0 0 after пасля
      0 0 again зноў
      0 0 against супраць
      0 0 all усе
      0 0 also таксама
      0 0 among паміж
      0 0 and і
      0 0 around вакол
      0 0 as well as таксама як
      0 0 because таму што
      0 0 behind за
      0 0 beside каля
      0 0 between паміж
      0 0 both … and як… так і
      0 0 but але
      0 0 during напрацягу
      0 0 either той або другі
      0 0 everybody кожны
      0 0 for для
      0 0 from ад
      0 0 he ён
      0 0 how як
      0 0 I я
      0 0 if калі
      0 0 in у
      0 0 in addition to у дадатак
      0 0 in front of перад
      0 0 in order to для таго каб
      0 0 in spite of нягледзячы на
      0 0 inside знутры
      0 0 just толькі
      0 0 likewise таксама
      0 0 moreover звыш таго
      0 0 near каля
      0 0 not only … but also ня толькі… але і
      0 0 on на
      0 0 on top of у версе
      0 0 one more thing і яшчэ
      0 0 outside of звонку
      0 0 she яна
      0 0 since з
      0 0 so таму што
      0 0 someone хтосьці
      0 0 something штосьці
      0 0 they яны
      0 0 through скрозь
      0 0 to да
      0 0 toward да
      0 0 under пад
      0 0 until да
      0 0 we мы
      0 0 what што
      0 0 when калі
      0 0 where дзе
      0 0 where (to) куды
      0 0 while пакуль
      0 0 who хто
      0 0 whose чый
      0 0 why чаму
      0 0 with з
      0 0 without без
      0 0 you вы
Languages: Английский, Белорусский, подробнее...
Уроки: Английский-Белорусский, подробнее...