Afya, Dawa, Usafi - Health, Medicine, Hygiene

Vile unaweza kumuambia daktari kuhusu kichwa chako kuumwa. How to tell doctor about your headache

words

      

Amali - Profession

Ni muhimu sana kuwa na amali ya maana siku hizi. Je, unaweza kuwa mmali bila kujua lugha za kigeni? Ni vigumu mno. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!

words

      

Dini, Siasa, Jeshi, Sayansi - Religion, Politics, Military, Science

Usikose funzo la maana kushinda yote! Dumisha amani sio vita. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!

words

      

Familia - Family

Mama, baba, jamaa. Familia ni muhimu sana maishani. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life

words

      

Gari - Car

Uko ugenini na unataka kukodisha gari? Lazima ujue pale usukani uko. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel

words

      

Geografia: nchi, Majiji… - Geography: Countries, Cities...

Jua dunia pale unakaa. Know the world where you live

words

      

Hali ya hewa - Weather

Hakuna hali ya hewa mbaya. There is no bad weather, all weather is fine.

words

      

Hisia, Nadhari - Feelings, Senses

Yote kuhusu upendo, chuki na mguso. All about love, hate, smell and touch

words

      

Hulka - Nature

Dumisha hulka, mamako!. Preserve nature, your mother!

words

      

Jiji, Mitaa, Usafiri - City, Streets, Transportation

Usipotee kwa jiji kubwa. Uliza vile unaweza kwa jumba la Opera. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house

words

      

Kazi, Biashara, Ofisi - Work, Business, Office

Usifanye kazi sana. Pumzika. Jifunze kuhusu maneno ya kazi. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work

words


      

Kupima, Vipimo - Measures, Measurements

Je unapendelea inchi ama Sentimita? Uko kwa metric bado?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?

words

      

Kusonga, Pande - Movement, Directions

Songea pole pole, endesha gari kwa usalama. Move slowly, drive safely.

words

      

Kutumbuizwa, Sanaa, Muziki - Entertainment, Art, Music

Maisha yetu yangekuwaje bila sanaa? Chombo nduni. What would be our life without art? An empty shell

words

      

Maisha, miaka - Life, Age

Maisha ni mafupi, jifunze kusuhu sehemu zote kuanzia kuzaliwa hadi kifo. Life is short. Learn all about its stages from birth to death

words

      

Majumba, Mashirika - Buildings, Organizations

Makanisa, Majumba ya sinema, Stesheni za gari moshi. Churches, theatres, train stations, stores

words

      

Masomo 1 - Education 1

Yote kuhusu shule, chuo , chuo kikuu. All about school, college, university

words

      

Masomo 2 - Education 2

Sehemu ya pili ya funzo maarufu kuhusu mifumo ya masomo.. Part 2 of our famous lesson about educational processes

words

      

Mavazi 1 - Clothing 1

Vile unapaswa kuvaa ndio uonekane mzuri na ukae na joto. All about what you put on in order to look nice and stay warm

words


      

Mda 1 - Time 1

Mda unayoyoma, Hakuna mda wa kupoteza! Jifunze kuhusu mda kupitia mtambo wa Polyglot sasa hivi!. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!

words

      

Mda 2 - Time 2

Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya. Don`t waste your time! Learn new words

words

      

Michezo, Michezo, changamko - Sports, Games, Hobbies

Furahia, Yote kuhusu soka, sataraji, mkusanyiko wa michezo. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting

words

      

Mimea - Plants

Jifunze kuhusu mazingira yetu. Yote kuhusu mimea: miti, maua, misitu. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes

words

      

Nambari - Numbers

Moja, Mbili, Tatu…Mamilioni, Mabilioni. One, two, three… Millions, billions

words      

Pesa, Ununuzi - Money, Shopping

Usikose funzo hili. Jifunze kuhesabu pesa. Do not miss this lesson. Learn how to count money

words

      

Rangi - Colors

Yote yahusio nyekundu, nyeupe na samawati. All about red, white and blue

words

      

Salamu, Maombi, Makaribisho, Maagano - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Jua vile utakusanyika na watu. Know how to socialize with people

words

      

Tabia za watu 1 - Human Characteristics 1

Jinsi ya kuwaelekeza watu walio karibu nawe. How to describe people around you

words


      

Vifaa - Tools

Jua unachohitaji kutumia kwa kuosha, kutengeneza, kupalilia. Know what you should use for cleaning, repair, gardening

words

      

Viungo vya mwili - Human Body Parts

Mwili ndicho chombo cha roho. Soma kuhusu miguu, miikono na masikio. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears

words      

Vyakula, Mikahawa, Jikoni 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1

Funzo la vitamu. Yote kuhusu vitamu ndogo ndogo. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings

words

      

Vyakula, Mikahawa, Jikoni 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2

Sehemu ya pili ya vitamu. Part two of yummy lesson

words

      

Wanyama - Animals

Paka na mbwa, Ndege na samaki. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals

words


Languages: Swahili, Engleza, more...
Lectii: Swahili-Engleza, more...