ตัวเลข - Números

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Uno, dos, tres... Millones, billones.

31 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Thai
Limbaj de traducere: Spanish
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    un número
      0 0 ตัวเลขดิจิท    un dígito
      0 0 พัน    mil
      0 0 พันล้าน    mil millones
      0 0 ยี่สิบ    veinte
      0 0 ร้อย    cien
      0 0 ล้าน    millón
      0 0 สอง    dos
      0 0 สาม    tres
      0 0 สามสิบ    treinta
      0 0 สิบ    diez
      0 0 สิบสอง    doce
      0 0 สิบสาม    trece
      0 0 สิบเอ็ด    once
      0 0 สี่    cuatro
      0 0 สี่สิบ    cuarenta
      0 0 หก    seis
      0 0 หกสิบ    sesenta
      0 0 หนึ่ง    uno
      0 0 ห้า    cinco
      0 0 ห้าสิบ    cincuenta
      0 0 อันดับที่    ordinal
      0 0 อันดับสอง    segundo
      0 0 อันดับสาม    tercero
      0 0 อันดับหนึ่ง    primero
      0 0 เก้า    nueve
      0 0 เก้าสิบ    noventa
      0 0 เจ็ด    siete
      0 0 เจ็ดสิบ    setenta
      0 0 แปด    ocho
      0 0 แปดสิบ    ochenta
Languages: Thailandeza, Spaniola, more...
Lectii: Thailandeza-Spaniola, more...