ตัวเลข - Numeri

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Uno, due, tre… Milioni, miliardi

31 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Thai
Limbaj de traducere: Italian




Word Translation
      0 0 ตัวเลข    un numero
      0 0 ตัวเลขดิจิท    una cifra
      0 0 พัน    mille
      0 0 พันล้าน    un miliardo
      0 0 ยี่สิบ    venti
      0 0 ร้อย    cento
      0 0 ล้าน    un milione
      0 0 สอง    due
      0 0 สาม    tre
      0 0 สามสิบ    trenta
      0 0 สิบ    dieci
      0 0 สิบสอง    dodici
      0 0 สิบสาม    tredici
      0 0 สิบเอ็ด    undici
      0 0 สี่    quattro
      0 0 สี่สิบ    quaranta
      0 0 หก    sei
      0 0 หกสิบ    sessanta
      0 0 หนึ่ง    uno
      0 0 ห้า    cinque
      0 0 ห้าสิบ    cinquanta
      0 0 อันดับที่    ordinale
      0 0 อันดับสอง    secondo
      0 0 อันดับสาม    terzo
      0 0 อันดับหนึ่ง    primo
      0 0 เก้า    nove
      0 0 เก้าสิบ    novanta
      0 0 เจ็ด    sette
      0 0 เจ็ดสิบ    settanta
      0 0 แปด    otto
      0 0 แปดสิบ    ottanta
Languages: Thailandeza, Italiana, more...
Lectii: Thailandeza-Italiana, more...