Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Greek
Limbaj de traducere: Swedish
Word Translation
      0 0 ακριβώς    bara
      0 0 αλλά    men
      0 0 από    från
      0 0 από τότε    sen
      0 0 αυτή    hon
      0 0 αυτοί    dem
      0 0 αυτός    han
      0 0 για    för att
      0 0 γιατί    varför
      0 0 γύρω από    runt
      0 0 δίπλα από    bredvid
      0 0 εάν    om
      0 0 εγώ    Jag
      0 0 είτε    endera
      0 0 εμείς    vi
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    en sak till
      0 0 ενάντια    emot
      0 0 ενώ    medan
      0 0 έξω από    utanför
      0 0 επειδή    för att
      0 0 επιπλέον    dessutom
      0 0 επιπλέον    dessutom
      0 0 επίσης    också
      0 0 εσείς    du
      0 0 έτσι   
      0 0 και    och
      0 0 και το ένα και το άλλο    både…och
      0 0 κάποιος    någon
      0 0 κατά τη διάρκεια    under
      0 0 κάτι    något
      0 0 κατόπιν    efter
      0 0 κάτω από    under
      0 0 κοντά    nära
      0 0 με    med
      0 0 μέσα    inuti
      0 0 μέσα    i
      0 0 μέσω    genom
      0 0 μεταξύ    bland
      0 0 μεταξύ    mellan
      0 0 μέχρι    tills
      0 0 μπροστά από    framför
      0 0 όλοι    alla
      0 0 όλοι    alla
      0 0 όπου    var(till)
      0 0 όπου    var
      0 0 όπως και    även
      0 0 όταν    när
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    inte bara…men också
      0 0 πάλι    igen
      0 0 πάνω   
      0 0 πάνω από    ovanpå
      0 0 πάρ`αυτα    trots
      0 0 παρομοίως    likaledes
      0 0 περίπου    om
      0 0 πίσω από    bakom
      0 0 ποιανού    vems
      0 0 ποιοι    vem
      0 0 προ πάντων    framför allt
      0 0 προκειμένου    så att
      0 0 προς    mot
      0 0 προς    till
      0 0 πώς    hur
      0 0 σύμφωνα με    enligt
      0 0 τι    vad
      0 0 χωρίς    utan
Languages: Greceasca, Suedeza, more...
Lectii: Greceasca-Suedeza, more...