قید‌های گوناگون 1 - Különféle határozószavak 148 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Farsi
Limbaj de traducere: Hungarian
Word Translation
      0 0 آنجا    ott
      0 0 البته    természetesen
      0 0 اینجا    itt
      0 0 با هم    együtt
      0 0 بد    rosszul
      0 0 بسیار    sok
      0 0 بسیار    nagyon
      0 0 بعضی وقتها    néha
      0 0 بنابراین    tehát
      0 0 به ندرت    ritkán
      0 0 به هر حال...    apropó, (erről jut eszembe)
      0 0 بیشتر    több
      0 0 تاحدودی    inkább
      0 0 تعداد خیلی زیاد    túl sok
      0 0 تقریباً    majdnem
      0 0 تنها    csak
      0 0 جایی که    hol
      0 0 خوب    jól
      0 0 در میان    középen
      0 0 دوباره    újra
      0 0 سپس    akkor
      0 0 شاید    esetleg
      0 0 عموماً    általában
      0 0 غالباً    gyakran
      0 0 قبلاً    előzőleg
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    helyesen
      0 0 مسلماً    bizonyosan
      0 0 معمولاً    többnyire
      0 0 مقدار خیلی زیاد    túl sok
      0 0 ممکن است    talán
      0 0 هرگز    soha
      0 0 هم    is
      0 0 همچنین    szintén
      0 0 همیشه    mindig
      0 0 هنوز    még mindig
      0 0 وارونه    fejjel lefelé
      0 0 واقعا    valóban
      0 0 چرا    miért
      0 0 چقدر    mennyi?
      0 0 چند تا    hány?
      0 0 چه    mi
      0 0 چه کسی    ki
      0 0 چون    mert
      0 0 چگونه    hogyan
      0 0 کافی    elég
      0 0 کاملاً    eléggé
      0 0 کلاً    egyáltalán
      0 0 کمی    egy kicsit
Languages: Farsi, Maghiara, more...
Lectii: Farsi-Maghiara, more...