กริยาที่หลากหลาย 1 - Různá slovesa 169 words

0 0
Idioma da Sentença: Thai
Idioma de Tradução: Czech
Word Translation
      0 0 กระจาย    rozšířit
      0 0 กลายมาเป็น    stát se
      0 0 กวาด    zametat
      0 0 ขน/แบก    nést
      0 0 ขว้าง    hodit
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    záviset
      0 0 ขุด    hrabat
      0 0 คลุม    pokrýt
      0 0 คิด    myslet
      0 0 ชอบมากกว่า    preferovat
      0 0 ซ่อน    skrýt
      0 0 ซ่อม    opravit
      0 0 ดู    sledovat
      0 0 ตอบ    odpovědět
      0 0 ตี    strefit se
      0 0 ต้อง    muset
      0 0 ต้องการ    potřebovat
      0 0 ถาม    ptát se
      0 0 ทำ    vyrábět
      0 0 ทำ    dělat
      0 0 นอนหลับ    usnout
      0 0 นั่ง    sedět
      0 0 ปิด    zavřít
      0 0 พยายาม    zkusit
      0 0 พับ    složit
      0 0 พูด    mluvit
      0 0 ฟัง    poslouchat
      0 0 มี    mít
      0 0 ยืด    natahovat
      0 0 รอ    čekat
      0 0 รักษา    držet
      0 0 ร้องไห้    brečet
      0 0 ลืม    zapomenout
      0 0 ล้อมรอบ    obklopit
      0 0 วาง    položit
      0 0 สนุก    bavit se
      0 0 สวมเสื้อผ้า    obléknout
      0 0 สวมใส่    nosit
      0 0 สังเกต    všimnout si
      0 0 สูบ    kouřit
      0 0 ส่ง    poslat
      0 0 หลับ    spát
      0 0 หวัง    doufat
      0 0 หา    najít
      0 0 หา    hledat
      0 0 หายไป    zmizet
      0 0 อธิบาย    popsat
      0 0 ออกจาก    opustit
      0 0 อาศัย    bydlet
      0 0 อาศัย    obsadit
      0 0 อ่าน    číst
      0 0 เขียน    psát
      0 0 เข้าใจ    rozumět
      0 0 เท    lít
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    být
      0 0 เป็นของ    patřit
      0 0 เริ่ม    začít
      0 0 เลือก    volit
      0 0 เสนอ    nabízet
      0 0 เห็น    vidět
      0 0 เอา    brát
      0 0 เอามา    přinést
      0 0 ใช้    utratit
      0 0 ใช้    užívat
      0 0 ให้    dát
      0 0 ได้กลิ่น    vonět
      0 0 ได้ยิน    slyšet
      0 0 ได้รับ    obdržet
      0 0 ไหม้    hořet
Languages: Tailandês, Tcheco, more...
Lições: Tailandês-Tcheco, more...