ตัวเลข - Čísla

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

31 words

0 0
Idioma da Sentença: Thai
Idioma de Tradução: Czech
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    číslovka
      0 0 ตัวเลขดิจิท    cifra
      0 0 พัน    tisíc
      0 0 พันล้าน    miliarda
      0 0 ยี่สิบ    dvacet
      0 0 ร้อย    sto
      0 0 ล้าน    milion
      0 0 สอง    dva
      0 0 สาม    tři
      0 0 สามสิบ    třicet
      0 0 สิบ    deset
      0 0 สิบสอง    dvanáct
      0 0 สิบสาม    třináct
      0 0 สิบเอ็ด    jedenáct
      0 0 สี่    čtyři
      0 0 สี่สิบ    čtyřicet
      0 0 หก    šest
      0 0 หกสิบ    šedesát
      0 0 หนึ่ง    jedna
      0 0 ห้า    pět
      0 0 ห้าสิบ    padesát
      0 0 อันดับที่    řadová
      0 0 อันดับสอง    druhý
      0 0 อันดับสาม    třetí
      0 0 อันดับหนึ่ง    první
      0 0 เก้า    devět
      0 0 เก้าสิบ    devadesát
      0 0 เจ็ด    sedm
      0 0 เจ็ดสิบ    sedmdesát
      0 0 แปด    osm
      0 0 แปดสิบ    osmdesát
Languages: Tailandês, Tcheco, more...
Lições: Tailandês-Tcheco, more...