การศึกษา 2 - Edukacja 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych

49 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: Polish
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    Plecak
      0 0 การคูณ    Mnożenie
      0 0 การทดลอง    Eksperyment
      0 0 การบวก    Dodawanie
      0 0 การรวม    Suma
      0 0 การลบ    Odejmowanie
      0 0 การหาร    Dzielenie
      0 0 คณิตศาสตร์    Matematyka
      0 0 ความผิดพลาด    Błąd
      0 0 จำขึ้นใจ    Na pamięć
      0 0 จิตวิทยา    Psychologia
      0 0 ชอล์ค    Kreda
      0 0 ชีววิทยา    Biologia
      0 0 ดาราศาสตร์    Astronomia
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    Szkolny
      0 0 นิเวศวิทยา    Ekologia
      0 0 บท    Rozdział
      0 0 บวก    Plus
      0 0 ประวัติศาสตร์    Historia
      0 0 ปริญญา    Stopień
      0 0 ปากกา    Długopis
      0 0 ผิด    Zły
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    Gadać
      0 0 ฟิสิกส์    Fizyka
      0 0 ภูมิศาสตร์    Geografia
      0 0 มุม    Kąt
      0 0 ยางลบ    Gumka
      0 0 ระบบ    System
      0 0 รัศมี    Promień
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    Trójkąt
      0 0 ลบ    Minus
      0 0 ลบ    Zetrzeć
      0 0 วงกลม    Koło
      0 0 วรรณคดี    Literatura
      0 0 วาด    Rysować
      0 0 สนเทศศาสตร์    Informatyka
      0 0 สังคมวิทยา    Socjologia
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    Kwadrat
      0 0 ห้องทดลอง    Laboratorium
      0 0 เครื่องฉายภาพ    Projektor
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    Kolega z klasy
      0 0 เรขาคณิต    Geometria
      0 0 เรื่อง    Przedmiot
      0 0 เศรษฐศาสตร์    Ekonomia
      0 0 แก้ปัญหา    Rozwiązywać
      0 0 โรงเรียนประถม    Szkoła podstawowa
      0 0 โรงเรียนมัธยม    Liceum
      0 0 ใจความสำคัญ    Temat
      0 0 ไวยากรณ์    Gramatyka
Languages: Tajlandzki, Polski, more...
Lekcje: Tajlandzki-Polski, more...