ภูมิศาสตร์: ประเทศ เมือง...ฉันรู้จักโลกที่คูณอาศัยอยู่ - Geographia: Nationes, Urbes…Język docelowy: Thai
Język bazowy: Latin


Word >> Translation
provincia
0 0
finitio
0 0
occidens
0 0
ortus
0 0
hesperius
0 0
vexilium
0 0
finis
0 0
Gallia
0 0
Helvetia
0 0
Hispania
0 0
Anglia
0 0
Italia
0 0
Judaea
0 0
Belgium
0 0
Germania
0 0
Hibernia
0 0
populus
0 0
Londonium
0 0
nationalitas
0 0
urbs
0 0
aquilonius
0 0
mundus
0 0
auster
0 0