กริยาที่หลากหลาย 2 - 다양한 동사266 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 กรอก    채우다
      0 0 กังวล    걱정하다
      0 0 ขมวดคิ้ว    찡그리다
      0 0 ขัน    돌려서 닫다
      0 0 ขโมย    훔치다
      0 0 คลาย    돌려서 열다
      0 0 คลายเครียด    쉬다
      0 0 คล่อง    유창하게 말하다
      0 0 คืน    돌려주다
      0 0 จม    가라앉다
      0 0 จับกุม    사로잡다
      0 0 จำได้    기억하다
      0 0 ฉีก    찢다
      0 0 ชนะ    때리다
      0 0 ชักชวน    설득하다
      0 0 ชิง    싸우다
      0 0 ชิน    ~하는데 익숙하다
      0 0 ช่วยชีวิต    구하다
      0 0 ดัด    굽히다
      0 0 ตรวจสอบ    체크하다
      0 0 ตอบ    대답하다
      0 0 ตาม    따르다
      0 0 ติด    부착하다
      0 0 ตื่นขึ้น    일어나다
      0 0 ต้องการ    원하다
      0 0 ทำผิดพลาด    실수하다
      0 0 ทำหล่น    떨어뜨리다
      0 0 ทำให้ว่าง    비우다
      0 0 ทำให้เบื่อ    지루하게 하다
      0 0 น่ารำคาญ    짜증나게 하다
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    성공하다
      0 0 บ่น    불평하다
      0 0 ปล่อย    놓아주다
      0 0 ปล่อย    ~하도록 내버려두다
      0 0 พบ    만나다
      0 0 พูดคุย    이야기하다
      0 0 พูดตลก    농담하다
      0 0 พูดอีกที    반복하다
      0 0 พ่ายแพ้    잃다
      0 0 รบกวน    방해하다
      0 0 รู้    알다
      0 0 รู้สึกเบื่อ    지루하다
      0 0 ลวง    속이다
      0 0 ล้าง    씻다
      0 0 สร้าง    창조하다
      0 0 สัญญา    약속하다
      0 0 สามารถ    할 수 있다
      0 0 ห้าม    금지하다
      0 0 อธิบาย    설명하다
      0 0 อนุรักษ์    보호하다
      0 0 เกิดขึ้น    발생하다
      0 0 เขย่า    흔들다
      0 0 เชื่อ    믿다
      0 0 เชื่อฟัง    따르다
      0 0 เชื้อเชิญ    초대하다
      0 0 เช็ด    닦다
      0 0 เปลี่ยน    바꾸다
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    의미하다
      0 0 เอาออก    없애다
      0 0 แตก    부러뜨리다
      0 0 แบ    펴다
      0 0 แบ่ง    분리하다
      0 0 แห้ง    말리다
      0 0 โกรก    불다
      0 0 ใคร่    바라다
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    불복종하다
Languages: Tajlandzki, Koreański, more...
Lekcje: Tajlandzki-Koreański, more...