ตัวเลข - 숫자

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억

31 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    숫자
      0 0 ตัวเลขดิจิท    자리수
      0 0 พัน   
      0 0 พันล้าน    십억
      0 0 ยี่สิบ    스물
      0 0 ร้อย   
      0 0 ล้าน    백만
      0 0 สอง   
      0 0 สาม   
      0 0 สามสิบ    서른
      0 0 สิบ   
      0 0 สิบสอง    열둘
      0 0 สิบสาม    열셋
      0 0 สิบเอ็ด    열하나
      0 0 สี่   
      0 0 สี่สิบ    마흔
      0 0 หก    여섯
      0 0 หกสิบ    예순
      0 0 หนึ่ง    하나
      0 0 ห้า    다섯
      0 0 ห้าสิบ   
      0 0 อันดับที่    서수
      0 0 อันดับสอง    두번째
      0 0 อันดับสาม    세번째
      0 0 อันดับหนึ่ง    첫번째
      0 0 เก้า    아홉
      0 0 เก้าสิบ    아흐
      0 0 เจ็ด    일곱
      0 0 เจ็ดสิบ    일흔
      0 0 แปด    여덟
      0 0 แปดสิบ    여든
Languages: Tajlandzki, Koreański, more...
Lekcje: Tajlandzki-Koreański, more...