คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - Pronoms, Conjonctions, Prépositions57 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: French
Word Translation
      0 0 กับ    avec
      0 0 ของใคร    à qui
      0 0 ข้างนอก    dehors de
      0 0 ข้างหน้า    devant
      0 0 ข้างหลัง    derrière
      0 0 ข้างใน    dedans
      0 0 ข้างๆ    à côté de
      0 0 จนกระทั่ง    jusqu`à
      0 0 จาก    de
      0 0 ฉัน    je
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    aussi
      0 0 ตั้งแต่    depuis
      0 0 ตามที่    selon
      0 0 ต่อต้าน    contre
      0 0 ถึงแม้ว่า    malgré
      0 0 ถ้า    si
      0 0 ทั้งหมด    tout
      0 0 ทำไม    pourquoi
      0 0 ที่ไหน   
      0 0 ที่ไหน   
      0 0 ทุกๆคน    tout le monde
      0 0 ท่ามกลาง    entre
      0 0 นอกจาก    en plus de
      0 0 นอกจากนั้น    d`ailleurs
      0 0 บน    sur
      0 0 บริเวณ    environ
      0 0 บางคน    quelqu`un
      0 0 บางสิ่ง    quelque chose
      0 0 ประมาณ    vers
      0 0 ปราศจาก    sans
      0 0 ผ่าน    à travers
      0 0 พวกคุณ    vous
      0 0 พวกเขา    ils
      0 0 ระหว่าง    entre
      0 0 สำหรับ    pour
      0 0 หลัง    après
      0 0 หล่อน    elle
      0 0 อย่างไร    comment
      0 0 อะไร    que
      0 0 อีกครั้ง    encore
      0 0 เขา    il
      0 0 เพราะฉะนั้น    ainsi
      0 0 เพราะว่า    parce que
      0 0 เพื่อที่จะ    afin que
      0 0 เมื่อ    quand
      0 0 เรา    nous
      0 0 แต่    mais
      0 0 และ    et
      0 0 ใกล้กับ    près de
      0 0 ใคร    qui
      0 0 ใต้    sous
      0 0 ใน    dans
      0 0 ในระหว่าง    pendant
      0 0 ในระหว่างที่    pendant que
      0 0 ไปที่    à
      0 0 ไปยัง    vers
      0 0 ไม่เพียงแต่    pas seulement... mais également
Languages: Tajlandzki, Francuski, more...
Lekcje: Tajlandzki-Francuski, more...