กริยาที่หลากหลาย 2 - Divers Verbes 266 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: French
Word Translation
      0 0 กรอก    remplir
      0 0 กังวล    s`inquiéter de
      0 0 ขมวดคิ้ว    froncer les sourcils
      0 0 ขัน    visser quelque chose
      0 0 ขโมย    voler
      0 0 คลาย    dévisser quelque chose
      0 0 คลายเครียด    se détendre
      0 0 คล่อง    parler couramment
      0 0 คืน    rendre
      0 0 จม    s`enfoncer
      0 0 จับกุม    capturer
      0 0 จำได้    se souvenir de ...
      0 0 ฉีก    déchirer
      0 0 ชนะ    battre
      0 0 ชักชวน    persuader
      0 0 ชิง    se battre
      0 0 ชิน    s`habituer à
      0 0 ช่วยชีวิต    secourir
      0 0 ดัด    courber
      0 0 ตรวจสอบ    vérifier
      0 0 ตอบ    répondre (à)
      0 0 ตาม    suivre
      0 0 ติด    attacher
      0 0 ตื่นขึ้น    se réveiller
      0 0 ต้องการ    vouloir
      0 0 ทำผิดพลาด    se tromper
      0 0 ทำหล่น    laisser tomber
      0 0 ทำให้ว่าง    vider
      0 0 ทำให้เบื่อ    ennuyer
      0 0 น่ารำคาญ    ennuyer
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    réussir
      0 0 บ่น    se plaindre
      0 0 ปล่อย    lâcher
      0 0 ปล่อย    laisser
      0 0 พบ    rencontrer
      0 0 พูดคุย    bavarder
      0 0 พูดตลก    plaisanter
      0 0 พูดอีกที    répéter
      0 0 พ่ายแพ้    perdre
      0 0 รบกวน    inquiéter
      0 0 รู้    connaître
      0 0 รู้สึกเบื่อ    s`ennuyer
      0 0 ลวง    tromper
      0 0 ล้าง    laver
      0 0 สร้าง    créer
      0 0 สัญญา    promettre
      0 0 สามารถ    pouvoir
      0 0 ห้าม    interdire
      0 0 อธิบาย    expliquer
      0 0 อนุรักษ์    protéger
      0 0 เกิดขึ้น    avoir lieu
      0 0 เขย่า    secouer
      0 0 เชื่อ    croire
      0 0 เชื่อฟัง    obéir
      0 0 เชื้อเชิญ    inviter
      0 0 เช็ด    essuyer
      0 0 เปลี่ยน    changer (de)
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    signifier
      0 0 เอาออก    enlever
      0 0 แตก    casser
      0 0 แบ    déplier
      0 0 แบ่ง    séparer
      0 0 แห้ง    sécher
      0 0 โกรก    souffler
      0 0 ใคร่    désirer
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    désobéir
Languages: Tajlandzki, Francuski, more...
Lekcje: Tajlandzki-Francuski, more...