การศึกษา 1 - Éducation 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Tout au sujet de l`école, université

49 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: French
Word Translation
      0 0 กฎ    une régle
      0 0 กระดานดำ    un tableau
      0 0 การบ้าน    les devoirs
      0 0 การผสมผสาน    une combinaison
      0 0 การสอบ    un examen
      0 0 ข้อติชม    un commentaire
      0 0 ความคิด    une idée
      0 0 ความจริง    la vérité
      0 0 คอมพิวเตอร์    un ordinateur
      0 0 คะแนน    une note
      0 0 คำ    un mot
      0 0 คีย์บอร์ด    un clavier
      0 0 จอมอนิเตอร์    un moniteur
      0 0 ชนิด    un type
      0 0 ชั้นเรียน    une salle de classe
      0 0 ช่วงปิดภาคเรียน    les vacances
      0 0 ดินสอ    un crayon
      0 0 นักเรียน    un étudiant
      0 0 นับ    compter
      0 0 ปีการศึกษา    l`année scolaire
      0 0 พจนานุกรม    un dictionnaire
      0 0 พิพิธภัณฑ์    un musée
      0 0 ภาคการศึกษา    un semestre
      0 0 มหาวิทยาลัย    l`université
      0 0 รายการ    une liste
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    un trombone
      0 0 ลูกศิษย์    un élève
      0 0 วิชา    un cours
      0 0 วิทยาการคอมพิวเตอร์    l`informatique
      0 0 สมุด    un cahier
      0 0 สอน    enseigner
      0 0 สัญลักษณ์    un symbole
      0 0 หนังสือ    un livre
      0 0 หาร    diviser
      0 0 ห้องสมุด    une bibliothèque
      0 0 เข้าใจ    comprendre
      0 0 เคมี    la chimie
      0 0 เครื่องคิดเลข    une calculatrice
      0 0 เครื่องพิมพ์    une imprimante
      0 0 เครื่องหมายคำถาม    un point d`interrogation
      0 0 เครื่องหมายวรรคตอน    un signe de ponctuation
      0 0 เท่ากัน    égaler
      0 0 เรียน    étudier
      0 0 เส้น    une ligne
      0 0 แบบฝึกหัด    un exercice
      0 0 แผ่น    une feuille
      0 0 โรงเรียน    une école
      0 0 ไฟล์    un dossier
      0 0 ไม้บรรทัด    une régle
Languages: Tajlandzki, Francuski, more...
Lekcje: Tajlandzki-Francuski, more...