பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Különféle igék 1Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Hungarian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Ungarsk, mer

Undervisninger

Tamil-Ungarsk, mer