பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Stedord, Bindeord, Forholdsord65 words

0 0
Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Danish
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    ikke kun … men også
   0 0 அடியில்    under
   0 0 அதேபோல    såvel som
   0 0 அதோடு சேர்த்து    endvidere
   0 0 அனைவரும்    alt
   0 0 அருகில்    nær
   0 0 அல்லது    enten
   0 0 அவர்    han
   0 0 அவள்    hun
   0 0 அவ்ர்கள்    de
   0 0 அவ்வாறே    ligeledes
   0 0 ஆனால்    men
   0 0 இடையில்    imellem
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    både ... og
   0 0 இருந்த போதிலும்    til trods for
   0 0 இருந்து    fra
   0 0 இல்    ind
   0 0 இல்லாமல்    uden
   0 0 உடன்    med
   0 0 உட்புறம்    indenfor
   0 0 எங்கு    hvorhen
   0 0 எங்கே    hvor
   0 0 எதிராக    imod
   0 0 எனவே   
   0 0 எனில்    hvis
   0 0 என்ன    hvad
   0 0 எப்படி    hvordan
   0 0 எப்போது    da
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    frem for alt
   0 0 ஏதாவது    noget
   0 0 ஏனெனில்    fordi
   0 0 ஏன்    hvorfor
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    alle
   0 0 க்கு    for
   0 0 க்கு    til
   0 0 சமயத்தில்    imens
   0 0 சுற்றிலும்    omkring
   0 0 தொடங்கி    siden
   0 0 நான்    jeg
   0 0 நாம்    vi
   0 0 நீ    du
   0 0 நோக்கி    imod
   0 0 பக்கத்தில்    ved siden af
   0 0 படி    ifølge
   0 0 பற்றி    om
   0 0 பின்னால்    bagved
   0 0 பிறகு    efter
   0 0 பொருட்டு    for at
   0 0 போது    i løbet af
   0 0 மத்தியில்    iblandt
   0 0 மற்றும்    og
   0 0 மீண்டும்    igen
   0 0 மீது   
   0 0 முன்    foran
   0 0 மூலம்    igennem
   0 0 மேலும்    desuden
   0 0 மேலும்    også
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    en ting til
   0 0 மேல்    ovenpå
   0 0 யாருடைய    hvis
   0 0 யாரோ ஒருவர்    nogen
   0 0 யார்    hvem
   0 0 வரைக்கும்    indtil
   0 0 வெறும்    bare
   0 0 வெளியே    udenfor
Languages: Tamil, Dansk, mer...
Undervisninger: Tamil-Dansk, mer...