Enseñanza 1 - ትምህርት

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

49 words

0 0
Ordspråk: Spanish
Oversettelsespråk: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 año escolar    የትምህርት አመት (ya-te-me-he-re-te ʾa-ma-te)
      0 0 ciencias informáticas    ኮምፒውተር ሳይንስ (ko-me-pi-we-ta-re saa-ye-ne-se)
      0 0 contar    መቁጠር (ma-qu-tha-re)
      0 0 dividir    ማካፈል (maa-kaa-fa-le)
      0 0 enseñar    ማስተማር (maa-se-ta-maa-re)
      0 0 entender    መረዳት (ma-ra-daa-te)
      0 0 estudiar    ማጥናት (maa-the-naa-te)
      0 0 igualar    እኩል መሆን (ʾe-ku-le ma-ho-ne)
      0 0 la verdad    እውነት (ʾe-we-na-te)
      0 0 química    የንጥረ ነገር ሳይንስ (ya-ne-the-ra na-ga-re saa-ye-ne-se)
      0 0 tarea    የቤት ስራ (ya-bee-te se-raa)
      0 0 un alumno    ተማሪ (ta-maa-ri)
      0 0 un archivo    ዶሴ (do-see)
      0 0 un aula    መማሪያ ክፍል (ma-maa-ri-yaa ke-fe-le)
      0 0 un comentario    አስተያየት (ʾa-se-ta-yaa-ya-te)
      0 0 un cuaderno    ማስታወሻ መጻፊያ (maa-se-taa-wa-shaa ma-tsaa-fi-yaa)
      0 0 un curso    የተወሰነ ጊዜ ትምህርት (ya-ta-wa-sa-na gi-zee te-me-he-re-te)
      0 0 un diccionario    መዝገበ ቃላት (ma-ze-ga-ba qaa-laa-te)
      0 0 un ejercicio    ማስልጠኛ (maa-se-le-tha-nyaa)
      0 0 un estudiante    ተማሪ (ta-maa-ri)
      0 0 un examen    ፈተና (fa-ta-naa)
      0 0 un ganchito    የወረቀት ማያያዥያ (ya-wa-ra-qa-te maa-yaa-yaa-zhe-yaa)
      0 0 un grado    የክፍል ውጤት (ya-ke-fe-le we-thee-te)
      0 0 un lápiz    እርሳስ (ʾe-re-saa-se)
      0 0 un libro    መጽሐፍ (ma-tse-hha-fe)
      0 0 un monitor    ሞኒተር (mo-ni-ta-re)
      0 0 un museo    ቤተ መዘክር (bee-ta ma-za-ke-re)
      0 0 un pizarrón    ጥቁር ሰሌዳ (the-qu-re sa-lee-daa)
      0 0 un semestre    የትምህርት ወቅት (ya-te-me-he-re-te wa-qe-te)
      0 0 un signo de interrogación    የጥያቄ ምልክት (ya-the-yaa-qee me-le-ke-te)
      0 0 un signo de puntuación    ሥራዐተ ነጥብ (sze-raa-ʿa-ta na-the-be)
      0 0 un símbolo    ምልክት (me-le-ke-te)
      0 0 un teclado    የኮምፒውተር መተየቢያ (ya-ko-me-pi-we-ta-re ma-ta-ya-bi-yaa)
      0 0 un tipo    አይነት (ʾa-ye-na-te)
      0 0 una biblioteca    ቤተ መጻሀፍት (bee-ta ma-tsaa-ha-fe-te)
      0 0 una calculadora    የሂሳብ ስሌት መሳሪያ (ya-hi-saa-be se-lee-te ma-saa-ri-yaa)
      0 0 una combinación    ጥምር (the-me-re)
      0 0 una computadora    ኮምፒውተር (ko-me-pi-we-ta-re)
      0 0 una escuela    ትምህርት ቤት (te-me-he-re-te bee-te)
      0 0 una hoja    ወረቀት (wa-ra-qa-te)
      0 0 una idea    ሃሳብ (haa-saa-be)
      0 0 una impresora    አሳታሚ መሳሪያ (ʾa-saa-taa-mi ma-saa-ri-yaa)
      0 0 una línea    መስመር (ma-se-ma-re)
      0 0 una lista    ዝርዝር (ze-re-ze-re)
      0 0 una norma    ህግ (he-ge)
      0 0 una palabra    ቃል (qaa-le)
      0 0 una regla    ማስመሪያ (maa-se-ma-ri-yaa)
      0 0 una universidad    ዩኒቨርሲቲ (yu-ni-va-re-si-ti)
      0 0 vacaciones    እረፍት (ʾe-ra-fe-te)
Languages: Spansk, Amharisk, mer...
Undervisninger: Spansk-Amharisk, mer...