Berbagai Kata Keterangan 1 - Razni prilozi 148 words

0 0
Ordspråk: Indonesian
Oversettelsespråk: Croatian
Word Translation
      0 0 agak radije
      0 0 apa što
      0 0 bagaimana kako
      0 0 baik dobro
      0 0 banyak puno
      0 0 barangkali moguće
      0 0 benar-benar stvarno
      0 0 berapa koliko
      0 0 berapa koliko
      0 0 bersama zajedno
      0 0 biasanya obično
      0 0 cukup dosta
      0 0 cukup … poprilično
      0 0 dahulu prije
      0 0 di mana gdje
      0 0 di sana tamo
      0 0 di sini ovdje
      0 0 di tengah u sredini
      0 0 hampir skoro
      0 0 hanya samo
      0 0 jarang rijetko
      0 0 juga također
      0 0 kanan luar naopačke
      0 0 karena jer
      0 0 karenanya stoga
      0 0 kemudian onda
      0 0 lagi ponovo
      0 0 lebih više
      0 0 masih još uvijek
      0 0 mengapa zašto
      0 0 mungkin možda
      0 0 Omong-omong usput
      0 0 pasti zasigurno
      0 0 sama sekali uopće
      0 0 sangat vrlo
      0 0 sangat … loše
      0 0 sedikit malo
      0 0 selalu uvijek
      0 0 sering često
      0 0 siapa tko
      0 0 tentu saja naravno
      0 0 terbalik naopako
      0 0 terkadang ponekad
      0 0 terlalu isto
      0 0 terlalu banyak previše
      0 0 terlalu banyak previše
      0 0 tidak pernah nikad
      0 0 umumnya općenito
Languages: Indonesisk, Kroatisk, mer...
Undervisninger: Indonesisk-Kroatisk, mer...