Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Pronomes, Conjunções, Preposições65 words

1 0
Ordspråk: Greek
Oversettelsespråk: Portuguese
Word Translation
      0 0 ακριβώς    apenas
      0 0 αλλά    mas
      0 0 από    de
      0 0 από τότε    desde
      0 0 αυτή    ela
      0 0 αυτοί    eles
      0 0 αυτός    ele
      0 0 για    para
      0 0 γιατί    por que
      0 0 γύρω από    ao redor de
      0 0 δίπλα από    ao lado de
      0 0 εάν    se
      0 0 εγώ    eu
      0 0 είτε    cada
      0 0 εμείς    nós
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    mais uma coisa
      0 0 ενάντια    contra
      0 0 ενώ    enquanto
      0 0 έξω από    fora de
      0 0 επειδή    porque
      0 0 επιπλέον    além disso
      0 0 επιπλέον    em adição a
      0 0 επίσης    também
      0 0 εσείς    tu, vós
      0 0 έτσι    então
      0 0 και    e
      0 0 και το ένα και το άλλο    ambos...e
      0 0 κάποιος    alguém
      0 0 κατά τη διάρκεια    durante
      0 0 κάτι    algo
      0 0 κατόπιν    depois
      0 0 κάτω από    de baixo
      0 0 κοντά    perto
      0 0 με    com
      0 0 μέσα    dentro
      0 0 μέσα    em
      0 0 μέσω    através
      0 0 μεταξύ    entre
      0 0 μεταξύ    entre
      0 0 μέχρι    até
      0 0 μπροστά από    à frente de
      0 0 όλοι    todos
      0 0 όλοι    todos
      0 0 όπου    aonde
      0 0 όπου    onde
      0 0 όπως και    tal como
      0 0 όταν    quando
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    não só...mas também
      0 0 πάλι    de novo
      0 0 πάνω    em
      0 0 πάνω από    em cima de
      0 0 πάρ`αυτα    apesar de
      0 0 παρομοίως    do mesmo modo
      0 0 περίπου    sobre
      0 0 πίσω από    atrás
      0 0 ποιανού    de quem
      0 0 ποιοι    quem
      0 0 προ πάντων    acima de tudo
      0 0 προκειμένου    para
      0 0 προς    voltado para
      0 0 προς    para
      0 0 πώς    como
      0 0 σύμφωνα με    segundo
      0 0 τι    o que
      0 0 χωρίς    sem
Languages: Gresk, Portugisisk, mer...
Undervisninger: Gresk-Portugisisk, mer...