Местоимения, Съюзи, Предлози - 代詞, 連結詞, 介詞65 words

0 0
Ordspråk: Bulgarian
Oversettelsespråk: Chinese
Word Translation
      0 0 аз   
      0 0 ако    如果
      0 0 без    .. 無
      0 0 в   
      0 0 в допълнение към    除…之外
      0 0 в продължение на    在..的期間
      0 0 в съгласие с    根據…所說
      0 0 вие   
      0 0 всеки    任一
      0 0 всеки    每個人
      0 0 всички    所有
      0 0 въпреки че    不管
      0 0 вътре    內部
      0 0 до    .. 直到
      0 0 до    在旁
      0 0 до   
      0 0 докато    當的時候
      0 0 за    ...有關
      0 0 за    為了
      0 0 за да    為了
      0 0 зад    後面
      0 0 затова    那麼
      0 0 защо    ... 怎麼了
      0 0 защото    因為
      0 0 и   
      0 0 и още нещо    還有一件事
      0 0 как    情況如何
      0 0 какво    什麼
      0 0 както и    以及
      0 0 както... така и    既…又…
      0 0 когато    何時在的時候
      0 0 кой   
      0 0 къде    去哪里
      0 0 къде    在何處
      0 0 към    面向
      0 0 между    .. 在..中間
      0 0 между    .. 在之間
      0 0 на    在..[之上]
      0 0 на върха на    在…上面
      0 0 не само .... но и...    不僅…而且…
      0 0 нещо    什麼
      0 0 ние    我們
      0 0 но   
      0 0 някой    某人
      0 0 около    周圍
      0 0 около    鄰近
      0 0 освен това    首先
      0 0 от    從…
      0 0 отвън    外側
      0 0 откакто    從..;..緣故
      0 0 отново   
      0 0 под    .. 在..之下
      0 0 пред    在…前面
      0 0 през    .. 通過
      0 0 при това    並且
      0 0 с   
      0 0 само    剛剛
      0 0 след    在...後
      0 0 срещу    相反
      0 0 също    同樣地
      0 0 също   
      0 0 те    他們
      0 0 той   
      0 0 тя   
      0 0 чийто    誰 人 的
Languages: Bulgarsk, Kinesisk, mer...
Undervisninger: Bulgarsk-Kinesisk, mer...