பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Diverse udsagnsord 266 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Danish
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    at lade
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    at knevre
   0 0 அறிந்துகொள்வது    at vide
   0 0 அழைப்பது    at invitere
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    at forstyrre
   0 0 இணைப்பது    at vedhæfte
   0 0 இயலுதல்    at være i stand til
   0 0 இழப்பது    at tabe
   0 0 உடைப்பது    at gå i stykker
   0 0 உருவாக்குவது    at skabe
   0 0 உலர்த்துவது    at tørre
   0 0 ஊதுவது    at blæse
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    at skrue noget af
   0 0 எதையாவது திருகுவது    at skrue noget på
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    at rynke panden
   0 0 ஏமாற்றுவது    at bedrage
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    at begå en fejl
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    at slappe af
   0 0 கண்விழிப்பது    at vågne op
   0 0 கவலைப்படுவது    at bekymre sig om
   0 0 காலியாக்குவது    at tømme
   0 0 கிழிப்பது    at rive
   0 0 கிழ்ப்படிவது    at adlyde
   0 0 கீழே போடுவது    at lade falde
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    at være ulydig
   0 0 குனிவது    at bøje
   0 0 கேலி பேசுவது    at spøge
   0 0 கைப்பற்றுவது    at tage til fange
   0 0 சந்திப்பது    at møde
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    at tale flydende
   0 0 சரிபார்ப்பது    at tjekke
   0 0 சலிப்படைவது    at kede sig
   0 0 சுத்தம் செய்வது    at vaske
   0 0 தடுப்பது    at forbyde
   0 0 திருடுவது    at stjæle
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    at give tilbage
   0 0 துடைப்பது    at tørre
   0 0 துளையிடுவது    at kede
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    at irritere
   0 0 தோற்கடிப்பது    at slå
   0 0 நடுங்குவது    at ryste
   0 0 நடைபெறுவது    at finde sted
   0 0 நம்புவது    at tro
   0 0 நினைவுகூறுவது    at huske ...
   0 0 நிரப்புவது    at fylde
   0 0 நீக்குவது    at fjerne
   0 0 பதிலளிப்பது    at svare
   0 0 பழகிப்போவது    at vænne sig til
   0 0 பாதுகாப்பது    at beskytte
   0 0 பின்பற்றுவது    at følge
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    at separere
   0 0 புகார் கொடுப்பது    at klage
   0 0 போராடுவது    at kæmpe
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    at betyde
   0 0 மாற்றுவது    at ændre
   0 0 மீட்பது    at redde
   0 0 மீண்டும் செய்வது    at gentage
   0 0 மூழ்குவது    at synke
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    at overtale
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    at love
   0 0 வாழ்த்துவது    at ønske
   0 0 விடுவிப்பது    at frigive
   0 0 விரிப்பது    at udfolde
   0 0 விரும்புவது    at ville have
   0 0 விளக்குவது    at forklare
   0 0 வெற்றிபெறுவது    at lykkes
Languages: Tamil, Danish, more...
Lessons: Tamil-Danish, more...