பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Разнастайныя дзеясловы 266 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது дазваляць
   0 0 அரட்டை அடிப்பது балбатаць
   0 0 அறிந்துகொள்வது ведаць
   0 0 அழைப்பது запрашаць
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது турбаваць
   0 0 இணைப்பது далучаць
   0 0 இயலுதல் магчы
   0 0 இழப்பது губляць
   0 0 உடைப்பது ламаць
   0 0 உருவாக்குவது ствараць
   0 0 உலர்த்துவது сушыць
   0 0 ஊதுவது дзьмухаць
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது выкручваць што-небудзь
   0 0 எதையாவது திருகுவது закручваць што-небудзь
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது хмурыць бровы
   0 0 ஏமாற்றுவது падманваць
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது памыляцца
   0 0 ஓய்வெடுப்பது расслабляцца
   0 0 கண்விழிப்பது прачынацца
   0 0 கவலைப்படுவது клапаціцца пра
   0 0 காலியாக்குவது спустошыць
   0 0 கிழிப்பது разрываць
   0 0 கிழ்ப்படிவது падпарадкавацца
   0 0 கீழே போடுவது губляць
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது не падпарадкавацца
   0 0 குனிவது гнуць
   0 0 கேலி பேசுவது жартаваць
   0 0 கைப்பற்றுவது захопліваць
   0 0 சந்திப்பது сустракаць
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது свабодна размаўляць
   0 0 சரிபார்ப்பது праверыць
   0 0 சலிப்படைவது сумаваць
   0 0 சுத்தம் செய்வது мыць
   0 0 தடுப்பது забараняць
   0 0 திருடுவது красці
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது вяртаць
   0 0 துடைப்பது выціраць
   0 0 துளையிடுவது уганяць у нуду
   0 0 தொந்தரவு செய்வது дакучаць
   0 0 தோற்கடிப்பது біць
   0 0 நடுங்குவது трасці
   0 0 நடைபெறுவது праходзіць
   0 0 நம்புவது верыць
   0 0 நினைவுகூறுவது памятаць
   0 0 நிரப்புவது напоўніць
   0 0 நீக்குவது выдаляць
   0 0 பதிலளிப்பது адказваць
   0 0 பழகிப்போவது прызвычаіцца да
   0 0 பாதுகாப்பது абараняць
   0 0 பின்பற்றுவது пратрымлівацца
   0 0 பிரிந்துவிடுவது падзяліць
   0 0 புகார் கொடுப்பது скардзіцца
   0 0 போராடுவது біцца
   0 0 பொருள் சுட்டுவது пазначаць
   0 0 மாற்றுவது змяняць
   0 0 மீட்பது ратаваць
   0 0 மீண்டும் செய்வது паўтараць
   0 0 மூழ்குவது тануць
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது угаворваць
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது абяцаць
   0 0 வாழ்த்துவது жадаць
   0 0 விடுவிப்பது адпускаць
   0 0 விரிப்பது разгортваць
   0 0 விரும்புவது хацець
   0 0 விளக்குவது тлумачыць
   0 0 வெற்றிபெறுவது дабіцца поспехаў
Languages: Tamil, Belarusian, more...
Lessons: Tamil-Belarusian, more...