فعل‌های گوناگون 1 - 各種各樣的動詞一69 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Chinese
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    動手
      0 0 آوردن    攜帶
      0 0 احاطه کردن    圍住
      0 0 ارسال کردن   
      0 0 استفاده کردن    使用
      0 0 اشغال بودن    佔領
      0 0 اقامت کردن   
      0 0 امتحان کردن   
      0 0 امیدوار بودن    希望
      0 0 انتخاب کردن   
      0 0 انجام دادن   
      0 0 بستن    關閉
      0 0 به خواب رفتن    睡著
      0 0 بو کردن   
      0 0 بودن    存在
      0 0 تا زدن   
      0 0 تبدیل شدن    成為
      0 0 ترجیح دادن    較喜歡
      0 0 ترک کردن    離去
      0 0 تعلق داشتن    歸所有
      0 0 تعمیر کردن    修理
      0 0 تفریح کردن    玩得開心
      0 0 تماشا کردن    注意
      0 0 توصیف کردن    記述
      0 0 جارو کردن    打掃
      0 0 حفر کردن   
      0 0 حمل کردن    搬運
      0 0 خوابیدن   
      0 0 خواندن   
      0 0 دادن   
      0 0 داشتن    擁有
      0 0 درک کردن    理解
      0 0 دریافت کردن    接受
      0 0 دنبال چیزی گشتن    尋找
      0 0 دیدن   
      0 0 ریختن    流出
      0 0 ساختن    制造
      0 0 سوزاندن   
      0 0 سیگار کشیدن    抽煙
      0 0 شنیدن    聽到
      0 0 صبر کردن    等候
      0 0 صحبت کردن   
      0 0 صرف کردن    花費
      0 0 ضربه زدن   
      0 0 فراموش کردن    忘記
      0 0 فکر کردن   
      0 0 لباس پوشیدن    穿衣
      0 0 مجبور بودن    不得不
      0 0 مطلع کردن    注意
      0 0 ناپدید شدن    消失
      0 0 نشستن   
      0 0 نوشتن   
      0 0 نگه داشتن    保存
      0 0 نیاز داشتن    有必要
      0 0 وابسته بودن   
      0 0 پاسخ دادن    答覆
      0 0 پرتاب کردن    投擲
      0 0 پرسیدن   
      0 0 پنهان کردن   
      0 0 پوشاندن    隱蔽
      0 0 پوشیدن    穿著
      0 0 پیدا کردن    找尋
      0 0 پیشنهاد دادن    提出
      0 0 کشیدن    伸長
      0 0 گذاشتن    交給
      0 0 گرفتن   
      0 0 گریه کردن   
      0 0 گسترش یافتن    擴展
      0 0 گوش دادن به   
Languages: Farsi, Chinese, more...
Lessons: Farsi-Chinese, more...