اعضای بدن انسان - 人體結構

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. 身體是靈魂的容器。學習有關腿、胳膊和耳朵

Word Language: Farsi
Translation Language: Chinese


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Chinese, more

Lessons

Farsi-Chinese, more