Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

0 0
Word Language: English
Translation Language: Swedish
Word Translation
      0 0 about    om
      0 0 above all    framför allt
      0 0 according to    enligt
      0 0 after    efter
      0 0 again    igen
      0 0 against    emot
      0 0 all    alla
      0 0 also    också
      0 0 among    bland
      0 0 and    och
      0 0 around    runt
      0 0 as well as    även
      0 0 because    för att
      0 0 behind    bakom
      0 0 beside    bredvid
      0 0 between    mellan
      0 0 both … and    både…och
      0 0 but    men
      0 0 during    under
      0 0 either    endera
      0 0 everybody    alla
      0 0 for    för att
      0 0 from    från
      0 0 he    han
      0 0 how    hur
      0 0 I    Jag
      0 0 if    om
      0 0 in    i
      0 0 in addition to    dessutom
      0 0 in front of    framför
      0 0 in order to    så att
      0 0 in spite of    trots
      0 0 inside    inuti
      0 0 just    bara
      0 0 likewise    likaledes
      0 0 moreover    dessutom
      0 0 near    nära
      0 0 not only … but also    inte bara…men också
      0 0 on   
      0 0 on top of    ovanpå
      0 0 one more thing    en sak till
      0 0 outside of    utanför
      0 0 she    hon
      0 0 since    sen
      0 0 so   
      0 0 someone    någon
      0 0 something    något
      0 0 they    dem
      0 0 through    genom
      0 0 to    till
      0 0 toward    mot
      0 0 under    under
      0 0 until    tills
      0 0 we    vi
      0 0 what    vad
      0 0 when    när
      0 0 where    var
      0 0 where (to)    var(till)
      0 0 while    medan
      0 0 who    vem
      0 0 whose    vems
      0 0 why    varför
      0 0 with    med
      0 0 without    utan
      0 0 you    du
Languages: English, Swedish, more...
Lessons: English-Swedish, more...
Audio Lessons: Swedish-English