Education 2 - Адукацыя 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання

49 words

0 0
Word Language: English
Translation Language: Belarusian
Word Translation
      0 0 a chapter глава
      0 0 a classmate аднакласнік
      0 0 a degree градус
      0 0 a laboratory лабараторыя
      0 0 a mistake памылка
      0 0 a pen асадка
      0 0 a projector праектар
      0 0 a rucksack заплечнік
      0 0 a subject прадмет
      0 0 a system сістэма
      0 0 a theme тэма
      0 0 addition складанне
      0 0 an experiment эксперымент
      0 0 angle вугал
      0 0 astronomy астраномія
      0 0 biology біялогія
      0 0 by heart на памяць
      0 0 chalk крэйда
      0 0 circle круг
      0 0 division дзяленне
      0 0 ecology экалогія
      0 0 economics эканоміка
      0 0 eraser гумка
      0 0 geography геаграфія
      0 0 geometry геаметрыя
      0 0 grammar граматыка
      0 0 high school ліцэй
      0 0 history гісторыя
      0 0 informatics інфарматыка
      0 0 literature літаратура
      0 0 mathematics матэматыка
      0 0 minus мінус
      0 0 multiplication памнажэнне
      0 0 physics фізіка
      0 0 plus плюс
      0 0 primary school пачатковая школа
      0 0 psychology псіхалогія
      0 0 radius радыус
      0 0 related to school школьны
      0 0 sociology сацыалогія
      0 0 square квадрат
      0 0 subtraction адыманне
      0 0 sum сума
      0 0 to chatter балбатаць
      0 0 to draw чарціць
      0 0 to erase сціраць
      0 0 to solve рашаць
      0 0 triangle трохкутнік
      0 0 wrong няправільны
Languages: English, Belarusian, more...
Lessons: English-Belarusian, more...