البنايات، المنظمات - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

الكنائس، المسارح، محطات القطارِ، المخازن. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها

Word Language: Arabic
Translation Language: Farsi


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Arabic, Farsi, more

Lessons

Arabic-Farsi, more