Abbigliamento 1 - Klädsel 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm

言葉


      

Animali - Djur

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur

言葉

      

Automobile - Bil

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på

言葉

      

Caratteristiche Umane 1 - Människoegenskaper 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Hur man ska beskriva människor omkring sig

言葉      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär

言葉

      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Del två av vår mumslektionen

言葉

      

Città, Strade, Trasporti - Stad, Vägar, Transport

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.

言葉

      

Colori - Färger

Tutto sul rosso, bianco e blu. Allt om rött, vitt och blått

言葉


      

Edifici, Organizzazioni - Byggnader, Organisationer

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer

言葉

      

Educazione 1 - Utbildning 1

Tutto su scuola, collegi e università. Allt om skolan, högskolan, universitet

言葉

      

Educazione 2 - Utbildning 1

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser

言葉

      

Famiglia - Familj

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.

言葉

      

Geografia: Stati, Città - Geografi: Länder, Städer…

Conoscete il mondo in cui vivete. Lär känna världen du lever i

言葉

      

Intrattenimento, Arte, Musica - Underhållning, Konst, Musik

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal

言葉

      

La natura - Natur

Preservate la natura, vostra madre!. Skydda naturen, din mor!

言葉

      

La vita, l`età - Livet, Ålder

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.

言葉

      

Lavoro, Affari, Ufficio - Jobb, Affärer, Kontor

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb

言葉


      

Misure - Mätningar

Preferite pollici o centimetri?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?

言葉

      

Movimento, Direzioni - Rörelse, Direktion

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Röd dig sakta, kör säkert

言葉

      

Numeri - Nummer

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. En, två, tre… Miljoner, Miljarder

言葉

      

Parti del corpo umano - Kroppsdelar

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron

言葉


      

Piante - Växter

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar

言葉

      

Professioni - Yrke

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?

言葉


      

Religione, Politica, Militari, Scienze - Religion, Politik, Militärvetenskap

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!

言葉

      

Salute, Medicina, Igiene - Hälsa, Medicin, Hygien

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk

言葉

      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

Imparate a socializzare con le persone. Ta reda på hur man ska socialisera med människor

言葉

      

Sentimenti, Sensi - Känslor, Sinnen

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring

言葉

      

Soldi, Shopping - Pengar, Shopping

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.

言葉

      

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sport, Spel, Hobby

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling

言葉

      

Strumenti - Verktyg

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete

言葉

      

Tempo 1 - Tid 1

Il tempo scorre. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!

言葉

      

Tempo 2 - Tid 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord

言葉

      

Tempo Atmosferico - Väder

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder

言葉


Languages: イタリア語, スウェーデン語, more...
レッスン: イタリア語-スウェーデン語, more...