Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle - Práce, podnikání, kancelář

Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

言葉

      

Auto - Auto

Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

言葉

      

Beruf - Profese

Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

言葉

      

Bewegung, Richtungen - Pohyb, směry

Langsam bewegen, sicher fahren.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

言葉

      

Der Menschliche Körper - Části lidského těla

Alles über Beine, Arme und Ohren.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

言葉


      

Essen, Restaurants, Küche 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Eine leckere Lektion.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

言葉


      

Essen, Restaurants, Küche 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Zweiter Teil der leckeren Lektion.. Pokračování lekce k sežrání.

言葉

      

Familie - Rodina

Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

言葉

      

Farben - Barvy

Alles über rot, weiß und blau. Vše o červené, bílé a modré

言葉

      

Gebäude, Organisationen - Budovy, organizace

Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

言葉

      

Gefühle, Sinne - Pocity, smysly

Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

言葉

      

Geld, einkaufen - Peníze, nakupování

Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

言葉

      

Geografie: Länder, Städte… - Zeměpis: Země, města,..

Kenne die Welt in der Du lebst!. Poznejte svět, ve kterém žijete

言葉

      

Gesundheit, Medizin, Hygiene - Zdraví, medicína, hygiena

Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

言葉

      


      

Kleidung 1 - Oblečení 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

言葉


      

Leben, Alter - Život, Stáří

Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

言葉

      

Maße, Messungen - Míry, měření

Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?. Máte raději palce, nebo centimetry?

言葉      

Menschliche Eigenschaften 1 - Popis člověka 1

Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.. Jak popsat lidi kolem sebe

言葉


      

Natur - Příroda

Rettet Mutter Natur!. Ochraňujte přírodu, svou matku!

言葉

      

Pflanzen - Rostliny

Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

言葉


      

Religion, Politik, Militär, Wissenschaft - Náboženství, politika, armáda, věda

Sich lieben ist besser als Krieg führen.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

言葉

      

Sport, Spiele, Hobby - Sporty, hry, koníčky

Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

言葉

      

Stadt, Straßen, Transport - Města, ulice, doprava

Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

言葉

      

Tiere - Zvířata

Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

言葉

      

Unterhaltung, Kunst, Musik - Zábava, umění, hudba

Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

言葉

      

Unterricht 1 - Vzdělání 1

Alles über Schule, Hochschule, Universität. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

言葉

      

Unterricht 2 - Vzdělání 2

Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

言葉

      

Werkzeuge - Nástroje

Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

言葉

      

Wetter - Počasí

Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

言葉

      

Zahlen - Čísla

Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

言葉

      

Zeit 1 - Čas 1

Die Zeit rinnt dahin!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

言葉

      

Zeit 2 - Čas 2

Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

言葉

Languages: ドイツ語, チェク語, more...
レッスン: ドイツ語-チェク語, more...