กริยาที่หลากหลาย 1 - Olika Verb 169 words

1 0
単語言語: Thai
翻訳言語: Swedish
Word Translation
      0 0 กระจาย    att sprida
      0 0 กลายมาเป็น    att bli
      0 0 กวาด    att sopa
      0 0 ขน/แบก    att bära
      0 0 ขว้าง    att kasta
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    att bero
      0 0 ขุด    att gräva
      0 0 คลุม    att täcka
      0 0 คิด    att tänka
      0 0 ชอบมากกว่า    att föredra
      0 0 ซ่อน    att gömma
      0 0 ซ่อม    att reparera
      0 0 ดู    att se
      0 0 ตอบ    att svara
      0 0 ตี    att slå
      0 0 ต้อง    att vara tvungen
      0 0 ต้องการ    att behöva
      0 0 ถาม    att fråga
      0 0 ทำ    att göra
      0 0 ทำ    att göra
      0 0 นอนหลับ    att somna
      0 0 นั่ง    att sitta
      0 0 ปิด    att stänga
      0 0 พยายาม    att försöka
      0 0 พับ    att vika
      0 0 พูด    att prata
      0 0 ฟัง    att lyssna på
      0 0 มี    att ha
      0 0 ยืด    att sträcka på sig
      0 0 รอ    att vänta
      0 0 รักษา    att hålla
      0 0 ร้องไห้    att gråta
      0 0 ลืม    att glömma
      0 0 ล้อมรอบ    att omringa
      0 0 วาง    att sätta
      0 0 สนุก    att ha kul
      0 0 สวมเสื้อผ้า    att klä på sig
      0 0 สวมใส่    att klä
      0 0 สังเกต    att notera
      0 0 สูบ    att röka
      0 0 ส่ง    att skicka
      0 0 หลับ    att sova
      0 0 หวัง    att hoppas
      0 0 หา    att hitta
      0 0 หา    att leta efter
      0 0 หายไป    att försvinna
      0 0 อธิบาย    att beskriva
      0 0 ออกจาก    att lämna
      0 0 อาศัย    att bo
      0 0 อาศัย    att ockupera
      0 0 อ่าน    att läsa
      0 0 เขียน    att skriva
      0 0 เข้าใจ    att förstå
      0 0 เท    att hälla
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    att vara
      0 0 เป็นของ    att tillhöra
      0 0 เริ่ม    att börja
      0 0 เลือก    att välja
      0 0 เสนอ    att erbjuda
      0 0 เห็น    att se
      0 0 เอา    att ta
      0 0 เอามา    att hämta
      0 0 ใช้    att spendera
      0 0 ใช้    att använda
      0 0 ให้    att ge
      0 0 ได้กลิ่น    att lukta
      0 0 ได้ยิน    att höra
      0 0 ได้รับ    att ta emot
      0 0 ไหม้    att bränna
Languages: タイ語, スウェーデン語, more...
レッスン: タイ語-スウェーデン語, more...