இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, ヘブライ語, more...
レッスン: Tamil-ヘブライ語, more...