इमारतें, संगठन - 建築物、組織

गिरजाघर, नाट्यशाला, रेलवे स्टेशन, दुकाने. 教会、劇場、鉄道駅、店

単語言語: Hindi
翻訳言語: Japanese


Word >> Translation (transliteration: )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0