Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Zamirler, Bağlaçlar, Edatlar65 words

1 0
単語言語: Greek
翻訳言語: Turkish
Word Translation
      0 0 ακριβώς    sadece
      0 0 αλλά    fakat
      0 0 από    ...den
      0 0 από τότε    ...den beri
      0 0 αυτή    o
      0 0 αυτοί    onlar
      0 0 αυτός    o
      0 0 για    için
      0 0 γιατί    niçin
      0 0 γύρω από    çevresinde
      0 0 δίπλα από    yanında
      0 0 εάν    eğer
      0 0 εγώ    ben
      0 0 είτε    her biri
      0 0 εμείς    biz
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    bır şey daha
      0 0 ενάντια    karşı
      0 0 ενώ    iken
      0 0 έξω από    dışında
      0 0 επειδή    çünkü
      0 0 επιπλέον    bundan da fazlası
      0 0 επιπλέον    ...e ek olarak
      0 0 επίσης    de
      0 0 εσείς    siz
      0 0 έτσι    bundan dolayı
      0 0 και    ve
      0 0 και το ένα και το άλλο    ikisi
      0 0 κάποιος    birisi
      0 0 κατά τη διάρκεια    boyunca
      0 0 κάτι    herhangibir şey
      0 0 κατόπιν    sonra
      0 0 κάτω από    altında
      0 0 κοντά    yakın
      0 0 με    ile
      0 0 μέσα    içinde
      0 0 μέσα    içinde
      0 0 μέσω    içinden
      0 0 μεταξύ    arasında
      0 0 μεταξύ    ortasında
      0 0 μέχρι    ...e kadar
      0 0 μπροστά από    önünde
      0 0 όλοι    bütün
      0 0 όλοι    herkes
      0 0 όπου    nereye
      0 0 όπου    nerede
      0 0 όπως και    kadar
      0 0 όταν    ne zaman
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    sadece o degıl bu da
      0 0 πάλι    tekrar
      0 0 πάνω    üstünde
      0 0 πάνω από    üstünde
      0 0 πάρ`αυτα    ...e rağmen
      0 0 παρομοίως    gibi
      0 0 περίπου    hakkında
      0 0 πίσω από    arkasında
      0 0 ποιανού    kimin
      0 0 ποιοι    kim
      0 0 προ πάντων    herşeyin üstünde
      0 0 προκειμένου    için
      0 0 προς    ...e doğru
      0 0 προς    ...e
      0 0 πώς    nasıl
      0 0 σύμφωνα με    ...e göre
      0 0 τι    ne
      0 0 χωρίς    ...sız
Languages: ギリシア語, トルコ語, more...
レッスン: ギリシア語-トルコ語, more...