قیدهای گوناگون 2 - 様々な副詞250 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اخیراً    最近 (Saikin)
      0 0 اکنون    現在 (Genzai)
      0 0 اگر چه    …であっても (…Deattemo)
      0 0 با این وجود    それにもかかわらず (Sorenimokakawarazu)
      0 0 با صبر و حوصله    我慢強く (Gamanduyoku)
      0 0 بالأخره    最終的に (SaishuutekiNi)
      0 0 بدتر    より悪い (YoriWarui)
      0 0 بعدی    (Tsugi)
      0 0 به آرامی    ゆっくり (Yukkuri)
      0 0 به جای …    の代わりに (NoKawariNi)
      0 0 به سرعت    すぐに (Suguni)
      0 0 به سرعت    急速に (KyuusokuNi)
      0 0 به سمت راست    右に (MigiNi)
      0 0 به سمت چپ    左に (HidariNi)
      0 0 به طور جدی    真剣に (ShinkenNi)
      0 0 به طور طبیعی    自然に (ShizenNi)
      0 0 به طور مناسب    適切に (TekisetsuNi)
      0 0 بهتر    より良い (YoriYoi)
      0 0 بی سر و صدا    静かに (ShizukaNi)
      0 0 بیرون    外部 (Gaibu)
      0 0 بیشتر    以上 (Ijou)
      0 0 حتماً    確かに (Tashikani)
      0 0 حتی    …さえ (…Sae)
      0 0 حتی اگر    もし…であっても (Moshi…Deattemo)
      0 0 حداقل    少なくとも (Sukunakutomo)
      0 0 خوشبختانه    幸い (Saiwai)
      0 0 دائماً    絶えず (TaeZu)
      0 0 داوطلبانه    自発的 (Jihatsuteki)
      0 0 در ابتدا    最初に (SaishoNi)
      0 0 در جای دیگر    どこかほかの場所 (DokokahokanoBasho)
      0 0 در واقع    事実上 (Jijitsujou)
      0 0 درون    内部 (Naibu)
      0 0 دور    遠い (Tooi)
      0 0 دیر    遅い (Osoi)
      0 0 دیوانه وار    おかしな方法で (OkashinaHouhouDe)
      0 0 روان    流暢に (RyuuchouNi)
      0 0 زود    早い (Hayai)
      0 0 شخصاً    個人的に (KojintekiNi)
      0 0 قبل از    …の前 (…NoMae)
      0 0 محتاطانه    用心深く (Youjinbukaku)
      0 0 مخصوصاً    特に (Tokuni)
      0 0 مستقیماً    まっすぐ (Massugu)
      0 0 همان اندازه    できるだけ (Dekirudake)
      0 0 هیچ جا    どこにも (Dokonimo)
      0 0 پر سر و صدا    騒がしく (SawagaShiku)
      0 0 پس از    …の後 (…NoNochi)
      0 0 پیش از این    既に (Sudeni)
      0 0 کاملاً    絶対に (ZettaiNi)
      0 0 کمتر    以下 (Ika)
      0 0 یک جایی    どこか (Dokoka)
Languages: Farsi, 日本語, more...
レッスン: Farsi-日本語, more...