قیدهای گوناگون 2 - Vari Avverbi 250 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 اخیراً    recentemente
      0 0 اکنون    ora
      0 0 اگر چه    nonostante
      0 0 با این وجود    ciò nonostante
      0 0 با صبر و حوصله    pazientemente
      0 0 بالأخره    infine
      0 0 بدتر    peggiore
      0 0 بعدی    prossimo
      0 0 به آرامی    lentamente
      0 0 به جای …    invece di…
      0 0 به سرعت    velocemente
      0 0 به سرعت    rapidamente
      0 0 به سمت راست    a destra
      0 0 به سمت چپ    a sinistra
      0 0 به طور جدی    seriamente
      0 0 به طور طبیعی    naturalmente
      0 0 به طور مناسب    propriamente
      0 0 بهتر    meglio
      0 0 بی سر و صدا    silenziosamente
      0 0 بیرون    fuori
      0 0 بیشتر    più
      0 0 حتماً    certamente
      0 0 حتی    anche
      0 0 حتی اگر    anche se
      0 0 حداقل    almeno
      0 0 خوشبختانه    fortunatamente
      0 0 دائماً    costantemente
      0 0 داوطلبانه    volontario
      0 0 در ابتدا    all`inizio
      0 0 در جای دیگر    altrove
      0 0 در واقع    infatti
      0 0 درون    dentro
      0 0 دور    lontano
      0 0 دیر    tardi
      0 0 دیوانه وار    follemente
      0 0 روان    fluentemente
      0 0 زود    presto
      0 0 شخصاً    personalmente
      0 0 قبل از    prima
      0 0 محتاطانه    prudentemente
      0 0 مخصوصاً    specialmente
      0 0 مستقیماً    sempre dritto
      0 0 همان اندازه    altrettanto
      0 0 هیچ جا    da nessuna parte
      0 0 پر سر و صدا    rumorosamente
      0 0 پس از    dopo
      0 0 پیش از این    già
      0 0 کاملاً    assolutamente
      0 0 کمتر    meno
      0 0 یک جایی    da qualche parte
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...