صفات گوناگون - Vari Aggettivi24 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 آخرین    l`ultimo
      0 0 آخرین    ultimo
      0 0 آزاد    libero
      0 0 بد    cattivo
      0 0 بعدی    prossimo
      0 0 بی صدا    silenzioso
      0 0 بی فایده    inutile
      0 0 تنها    solo
      0 0 جدید    nuovo
      0 0 خالی    vuoto
      0 0 دیگر    altro
      0 0 ساده    semplice
      0 0 عظیم    enorme
      0 0 معمول    solito
      0 0 معمولی    comune
      0 0 مفید    utile
      0 0 همه    intero
      0 0 وحشتناک    orribile
      0 0 ویژه    speciale
      0 0 پر    pieno
      0 0 پر سر و صدا    rumoroso
      0 0 کامل    perfetto
      0 0 کامل    completo
      0 0 یکسان    stesso
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...