افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - Persone: Parenti, Amici, Nemici…44 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 احمق    uno stupido
      0 0 اسم    un nome
      0 0 اشتباه گفتن    avere torto
      0 0 امیدوار بودن    sperare
      0 0 بوسه    un bacio
      0 0 بوسیدن    baciare
      0 0 بیوه    vedova
      0 0 تاسف    spiacente
      0 0 جمعیت    una folla
      0 0 حقیقت    la verità
      0 0 دختر    una ragazza
      0 0 درست گفتن    avere ragione
      0 0 دروغ    una bugia
      0 0 دروغ گفتن    mentire
      0 0 دست دادن    stringersi la mano
      0 0 دسته گل    un bouquet
      0 0 دشمن    un nemico
      0 0 دوست    un amico
      0 0 زن    una donna
      0 0 زنانه    femminile
      0 0 ستایش کردن    adorare
      0 0 شخص    una persona
      0 0 صدا    una voce
      0 0 عشق    amore
      0 0 عشق ورزیدن    amare
      0 0 مانند یک آدم دیوانه    come un pazzo
      0 0 متوجه شدن    capire
      0 0 مرد    un uomo
      0 0 مردانه    maschile
      0 0 مردم    la gente
      0 0 مهمان    un ospite
      0 0 نام    un nome
      0 0 نام خانوادگی    un cognome
      0 0 نفرت داشتن    odiare
      0 0 نوزاد    un neonato
      0 0 هدیه    un regalo
      0 0 همدیگر را بوسیدن    baciarsi
      0 0 همسایه    un vicino
      0 0 هم‌اتاقی    un compagno di stanza
      0 0 پسر    un ragazzo
      0 0 کارت‌پستال    una cartolina
      0 0 کمک    aiuto
      0 0 یارو    un compagno
      0 0 یک نصیحت    un consiglio
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...